Gospodarka

Gospodarka 48 godzin

Wierzą, że zdążą

Polacy bardzo często odkładają kupno prezentów świątecznych na ostatnią chwilę. Według przeprowadzonego (wprawdzie rok temu) badania, są na tym polu w czołówce wśród europejskich krajów – ponad 20 proc. organizuje zakup prezentów w okresie 15 – 24 grudnia. Z drugiej strony, jest tu i element optymistyczny, bo prawie 80 proc. rodaków kupuje prezenty wcześniej. W każdym razie, po 15 grudnia rośnie ryzyko otrzymania przesyłki po terminie – a to właśnie zakupy przez internet są popularniejsze w tym okresie, niż kiedykolwiek wcześniej. Już 62 proc. polskich internautów dokonuje zakupów online, a 26 proc. z nich robi to na zagranicznych serwisach. Polska jest 13. najszybciej rozwijającym się rynkiem e-commerce na świecie, a kupowanie za granicą to domena głównie ludzi młodych, do 24 lat. Oprócz niższej ceny (na co wskazuje 73 proc. badanych), do zakupów na zagranicznych serwisach skłania szeroka oferta (49 proc.) oraz dostępność produktów, których nie ma w Polsce (47 proc.)1. Najczęstszy wybór to sklepy w Chinach. Popularne są także platformy niemieckie, brytyjskie i amerykańskie (gdzie można wyszukać zwłaszcza markowe produkty elektroniczne w atrakcyjnej cenie).

Strategia dla centralizacji

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Generalnie, według rządu, o rozwoju ma decydować strategia – i scentralizowane zarządzanie. Konsekwencją tego będzie rezygnacja w przyszłości z obowiązku przygotowywania planów zagospodarowania przestrzennego województw. Centrum przejmie te kompetencje. Tak jak chce rząd, na poziomie krajowym, podstawowym dokumentem strategicznym dotyczącym rozwoju kraju będzie tzw. średniookresowa strategia rozwoju kraju, łącząca aspekty społeczne, gospodarcze i przestrzenne. Nie będzie już natomiast długookresowej strategii rozwoju kraju. Ciekawe, że rząd się na to zdecydował, skoro wszelkie obietnice, wypowiadane ustami premiera Mateusza Morawieckiego, mają wyjątkowo długi okres realizacji, by trudno było je zweryfikować. Czy teraz premier będzie musiał nakreślać bliższe horyzonty czasowe dla swych zapowiedzi? Na poziomie lokalnym wprowadzona natomiast zostanie strategia rozwoju gminy. Rząd będzie uzgadniać działania rozwojowe z samorządami, zawierając z nimi kontrakty: programowe i sektorowe, dotyczące działań istotnych z punktu widzenia społeczności lokalnych (gminy, kilku gmin lub powiatu).
Rada Ministrów zapowiedziała też zmianę ustawy o jakości artykułów rolno-spożywczych. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych dostanie nowe uprawnienia i będzie kontrolować te artykuły na wszystkich etapach: produkcji, przetwarzania i dystrybucji. Konkretnie, IJHARS będzie zajmować się kontrolą jakości produktów rolno-spożywczych u producenta, na giełdach żywności prowadzących sprzedaż hurtową oraz w obrocie detalicznym (np. w sklepach i na bazarach) i w placówkach gastronomicznych. Ta centralizacja ma się przyczynić, zdaniem rządu, do lepszego nadzoru nad jakością żywności oraz skuteczniejszego eliminowania nieuczciwych praktyk w handlu (zwłaszcza fałszowania żywności). Obecnie jakość żywności jest kontrolowana przez dwa organy, bo oprócz IJHARS działa też Inspekcja Handlowa.

What's your reaction?

Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0

You may also like

Comments are closed.

More in:Gospodarka