Gospodarka

Gospodarka 48 godzin

Nowa trzynastka

Rada Ministrów potwierdziła, iż dodatkowe świadczenie dla wszystkich emerytów i rencistów (tzw. „13” emerytura) będzie wypłacane corocznie. Oznacza to, że w kwietniu 2020 r. większość emerytów i rencistów otrzyma dodatkowo 1200 zł brutto, natomiast część z nich dostanie to świadczenie w maju 2020 r. Pieniądze zostaną wypłacone automatycznie, bez dodatkowych formalności, a wypłata odbędzie się bez względu na wysokość pobieranego dotychczas świadczenia. W sumie, tę „13” emeryturę powinno otrzymać prawie 9,8 mln emerytów i rencistów. Koszt wypłaty tego dodatkowego świadczenia w 2020 r. wyniesie ok. 11,7 mld zł. Dodatkową emeryturę dostaną ci, co pobierają świadczenia w systemie powszechnym, inwalidzi wojenni i wojskowi, a także rolnicy oraz osoby pobierające emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, renty strukturalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz rodzicielskie świadczenia uzupełniające.

Produkcja rośnie wolniej

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w listopadzie ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 2,6 proc. w skali roku, czyli bardziej niż w październiku tego roku. Przyspieszyła zwłaszcza dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych. Produkcja sprzedana przemysłu w listopadzie 2019 r. wzrosła realnie o 1,4 proc. w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku, czyli w mniejszym stopniu niż w październiku br. Wartość produkcji najbardziej zwiększyła się w produkcji i dostarczaniu prądu, gazu, pary i gorącej wody. Natomiast produkcja budowlano-montażowa (mówiąca o sytuacji w inwestycjach) w listopadzie 2019 r. spadła o 4,7 proc. Regres zanotowały zwłaszcza przedsiębiorstwa wykonujące specjalistyczne roboty budowlane oraz budujące obiekty inżynierii lądowej i wodnej. Nadal natomiast dobre wyniki osiąga budownictwo mieszkaniowe.

Wciąż chcemy kupować

Polacy nadal zwiększają zakupy towarów i usług. Sprzedaż detaliczna w listopadzie 2019 r. zwiększyła się o 5,2 proc. w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku. Jest to wyższy wzrost niż w poprzednich miesiącach tego roku.

Nord Stream 2 finiszuje

Rosyjskie ministerstwo energetyki zapowiedziało, że gazociąg Nord Stream 2 wiodący pod dnem Bałtyku z Rosji do Niemiec zostanie uruchomiony do końca 2020 roku. Prawdopodobnie ten termin przesunie się na 2021 r., ale otwarcie drugiej nitki gazociągu jest niezagrożone. Rosyjskim planom sprzyja bowiem polityka rządu PiS, który nic nie robi, aby zahamować jego budowę. Na gruncie krajowym pojawiają się co prawda opinie, że powstanie Nord Stream 2 jest niekorzystne dla Polski, ale rządowy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów tylko pozoruje działania, mające opóźnić jego uruchomienie.

What's your reaction?

Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0

You may also like

Comments are closed.

More in:Gospodarka