Gospodarka

Gospodarka 48 godzin

Pożegnanie z socjalem

Prawo i Sprawiedliwość obcina wydatki na cele socjalne. Rada Ministrów postanowiła zmniejszyć świadczenia wypłacane z zakładowych funduszy socjalnych. Jak stwierdza rząd, ograniczone zostaną wydatki jednostek sektora finansów publicznych poprzez „zamrożenie” podstawy naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2020 r. na poziomie z 2019 r. Oznacza to, że odpis będzie naliczany w oparciu o wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018 r. – czyli znacząco mniejsze, niż w drugiej połowie ubiegłego roku. Rada Ministrów nie podała, jaka jest ogólna szacowana kwota cięć wprowadzanych w wydatkach socjalnych.
Jednocześnie, ograniczone będą wydatki na naukę i rozwój. Wprowadzony zostanie mechanizm (rząd obiecuje, że jedynie czasowo – choć nie wskazuje na jaki czas) finansowania tylko wybranych podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki, mających zdaniem rządu największy wpływ na jakość prowadzonych badań naukowych w Polsce. Tak więc, będzie to finansowanie po uważaniu, a dla innych placówek niż te wybrane przez rząd, środków zabraknie. To bardzo dobra wiadomość dla pionu śledczego Instytutu Pamięci Narodowej oraz wszelkich placówek „naukowych”zajmujących się gloryfikowaniem „żołnierzy wyklętych”.
Pieniądze, zamiast na badania i rozwój, są potrzebne na wspieranie energetyki węglowej oraz związane z nią wydatki. Między innymi, od razu z góry zabezpieczone zostaną środki na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych z tytułu prawa do bezpłatnego węgla. „Rozwiązanie to skróci i usprawni proces przepływu środków z budżetu państwa bezpośrednio do wykonawcy zadania, czyli ZUS” – podkreśla Rada Ministrów.

Tylko dla profesjonalistów?

Według trzyletniego planu limitów mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2020-2022, przedłożonego przez szefa Służby Cywilnej, w tym roku mianowanych zostanie 490 osób, w przyszłym 550 osób, a w 2022 r. – 600. Uzyskanie takiego mianowania ma służyć budowaniu profesjonalnego korpusu służby cywilnej i zatrzymaniu w nim najlepszych pracowników.

Dług ciągle ciąży

Rząd przyjął strategię zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2020-2023. Wedle tej strategii, nastąpić ma dalszy spadek długu publicznego w stosunku do produktu krajowego brutto. Relacja państwowego długu publicznego do PKB obniży się z 44,4 proc. na koniec 2019 r. do 43,8 proc. na koniec 2020 r. i 39,7 proc. na koniec 2023 r. Przyjęty w projekcie ustawy budżetowej na ten rok limit kosztów obsługi długu Skarbu Państwa jest niższy od limitu w 2019 r. (będzie to 27,6 mld zł w 2020 r. wobec 29,2 mld zł w ubiegłym). W relacji do PKB koszty obsługi długu obniżą się z 1,31 proc. w 2019 r. do 1,16 proc. w 2020 r. i 0,84 proc. w 2023 r. Dla realizacji celów strategii Rada Ministrów założyła, że głównym źródłem finansowania potrzeb pożyczkowych państwa pozostanie rynek krajowy. Udział długu w walutach obcych w całym długu Skarbu Państwa zostanie obniżony poniżej 25 proc.

What's your reaction?

Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0

You may also like

Comments are closed.

More in:Gospodarka