Gospodarka

Gospodarka 48 godzin

Stuzłotówki są najczęstsze
Banknoty w Polsce są wycofywane z obiegu z powodu zużycia średnio po 389 dniach. Rok wcześniej wycofywano je wcześniej – po 370 dniach. Dziesięć lat temu polskie banknoty musiały być znacznie mniej trwałe (albo obrót nimi był dużo szybszy), bo wycofywano je z obiegu już po 178 dniach. Najwięcej banknotów (1 mld 374 mln) to stuzłotówki. W sumie, w obiegu jest w Polsce 2 mld 251 mln róznych banknotów o wartości 233 mld 356 mln zł.
Oni mają gdzie mieszkać
W Polsce brakuje ponad 2 milionów mieszkań. Prawo i Sprawiedliwość obiecywało zaspokojenie głodu mieszkaniowego, ale oczywiście było to lipą. W ramach szumnie reklamowanego programu Mieszkanie Plus zbudowano niespełna… tysiąc mieszkań. Program okazał się klapą, a dziś PIS-owska propaganda w „publicznych” czyli rządowych mediach, już o nim nie wspomina. I słusznie, bo przecież PiS-owscy prominenci mają gdzie mieszkać..
Polacy nie gęsi
Jednym z czynników warunkujących rozwój kapitału ludzkiego jest znajomość języków obcych. Zgodnie z wynikami badania „Kształcenie dorosłych” ponad dwie trzecie Polaków w wieku 18-69 lat deklarowało znajomość jakiegokolwiek języka obcego. Najliczniejszą grupę stanowili respondenci umiejący posługiwać się tylko jednym językiem (45 proc.), wśród których 66 proc. opanowało go na poziomie podstawowym. Ludzie potrafiący posługiwać się więcej niż jednym językiem obcym stanowili 24 proc. tych, którzy deklarują znajomość języka obcego. 39 proc. ogółu respondentów określało swoje umiejętności językowe na poziomie zaledwie podstawowym. Zdecydowanie najwięcej osób deklarowało znajomość któregoś z trzech języków obcych: angielskiego, rosyjskiego i niemieckiego. Spośród nich najbardziej rozpowszechniony był język angielski, którym potrafiło posługiwać się na różnym stopniu zaawansowania 43 proc. dorosłych Polaków. Drugie miejsce zajmuje rosyjski (31 proc.) a trzecie niemiecki – 22 proc. Mniej popularne były pozostałe języki międzynarodowe, takie jak francuski czy hiszpański (odpowiednio 2,1 proc. i 0,7 proc. Polaków deklarowało ich znajomość). Najwyższy poziom umiejętności wykazały osoby posługujące się językiem angielskim, gdzie 54 proc. z nich osiągnęło co najmniej średni poziom kompetencji oraz hiszpańskim (49 proc.). Średni i zaawansowany stopień znajomości uzyskało 39 proc. osób posługujących się językiem francuskim i 34 proc. posługujących się niemieckim. Zwracają uwagę niskie kompetencje językowe osób deklarujących znajomość drugiego pod względem popularności języka rosyjskiego – zaledwie 28 proc. z nich potrafiło posługiwać się nim na poziomie co najmniej średnim. W Polsce zdumiewająco wysoką popularnością cieszy się język włoski (dzięki temu, że jest łatwy i, z nie do końca jasnych powodów, lubiany głównie przez Polki). Znajomość włoskiego jest bardziej rozpowszechniona niż hiszpańskiego.(0,9 proc. wobec 0,7 proc.).

What's your reaction?

Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0

You may also like

Comments are closed.

More in:Gospodarka