Gospodarka

Gospodarka 48 godzin

Psi podatek w górę
PiS, chcąc ratować trzeszczący budżet, zabrało się za właścicieli psów. W tym roku stawka podatku za psa poszła w górę. Wprowadzono górną granicę tego podatku wynoszącą 125 zł 40 groszy za jednego psa rocznie. To o 2 zł więcej niż w 2019 r. Jeśli pies urodzi się w drugiej połowie roku, to opłata wynosi połowę stawki rocznej.
Polacy wciąż kupują
W grudniu sprzedaż detaliczna liczona w cenach stałych wzrosła o 5,7 proc. w ujęciu rocznym. W skali miesiąca przyspieszyła aż o 14,1 proc. – podał GUS. Natomiast w cenach bieżących sprzedaż zwiększyła się o 7,5 proc. rok do roku. Przyczynił się do tego okres wzmożonych zakupów związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Gorzej jest niestety z produkcją przemysłową, która w grudniu 2019 r. wzrosła o 3,8 proc. ale w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła aż o 9,4 proc. To największy miesięczny spadek od kilku lat. Natomiast produkcja budowlana spadła w grudniu o 3,3 proc.
Gdy brakuje lekarzy
Rząd próbuje jakoś walczyc z wielkim deficytem lekrzy, jaki wystąpił podczas rządów PiS. Dlatego Rada Ministrów Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza. Projekt przewiduje, że łatwiejsze będzie zatrudnianie w naszym kraju lekarzy specjalistów wykształconych poza UE. Wprowadzono szybką ścieżkę potwierdzania kwalifikacji zawodowych przez lekarza i lekarza-dentystę. Oznaczać to ma szybsze przystępowanie przez lekarzy do Lekarskiego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (na ostatnim roku studiów) oraz do Państwowego Egzaminu Specjalistycznego (na ostatnim roku szkolenia specjalizacyjnego). Także dla lekarzy i dentystów legitymujących się dyplomem uzyskanym w krajach spoza Unii Europejskiej przewidziano nową ścieżkę weryfikacji kwalifikacji zawodowych. Wprowadzono dla nich Lekarski lub Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Weryfikacyjny – ich zaliczenie będzie uprawniać do udzielania świadczeń zdrowotnych. Wprowadzono też możliwość zatrudnienia lekarzy i dentystów z tytułem specjalisty na czas określony w danym podmiocie leczniczym. Chodzi o osoby, które zdobyły odpowiednie kwalifikacje w krajach trzecich. Będzie również nowy egzamin: Państwowy Egzamin Modułowy, który będzie można zdawać po zakończeniu podstawowego modułu specjalizacji lub po drugim roku tzw. specjalizacji jednomodułowej. Zgodnie z PiS-owską ideą centralizowania wszystkiego, nastąpi także centralny rozdział wolnych miejsc przeznaczonych na kształcenie specjalistyczne. Oznacza to zastąpienie systemem centralnym dotychczasowego wojewódzkiego postępowania kwalifikacyjnego. Kierownicy specjalizacji dostaną dodatkową kasę za prowadzony nadzór nad kształceniem przyszłych specjalistów.

What's your reaction?

Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0

You may also like

Comments are closed.

More in:Gospodarka