Gospodarka

Gospodarka 48 godzin

Oczekiwany sukces
Funkcjonowanie Krajowej Administracji Skarbowej zostało dobrze ocenione przez Najwyższą Izbę Kontroli. I trudno, żeby było inaczej, skoro prezesem NIK jest Marian Banaś, który kierował Krajową Administracją Skarbową w latach objętych kontrolą. NIK, jak można było oczekiwać, uznała zatem, że przeprowadzenie reformy administracji celno-skarbowej w Polsce było celowe. Dzięki skonsolidowaniu służb celnych i skarbowych stworzono warunki do poprawy efektywności całego systemu poboru danin publicznych. Zdaniem NIK, odnotowany w ostatnich latach wzrost dochodów podatkowych to efekt dobrej koniunktury w gospodarce – oraz oczywiście przeprowadzonej konsolidacji. Zastrzeżenia NIK budzi wprawdzie obszar szeroko rozumianych spraw kadrowych – ale zdaniem Izby, większość kadrowych problemów prawnych i organizacyjnych była następstwem uregulowań zawartych w ustawach. KAS nic tu nie mogła więc zmienić. Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) powstała 1 marca 2017 r. z połączenia administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej. Została podporządkowana ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych. Reforma wcześniejszych struktur miała umożliwić lepsze wykorzystanie zasobów kadrowych, finansowych i organizacyjnych służb finansowych – i jak wynika z ustaleń NIK, przyniosła sukces. Krajowa Administracja Skarbowa zajmuje się poborem należności podatkowych i celnych, które stanowią najistotniejszą pozycję dochodów budżetu państwa. W latach 2017-2018 około 94 proc. tych dochodów przechodziło przez administrację podatkowo-celną. „Poprzez skonsolidowanie służb celnych i skarbowych stworzono warunki do poprawy efektywności całego systemu poboru danin publicznych” – stwierdza Najwyższa Izba Kontroli. Dochody podatkowe osiągnięte w I poł. 2018 r. wyniosły ponad 197 mld zł i były o 27,5 proc. wyższe od dochodów podatkowych uzyskanych w I poł. 2016 r. Dochody z podatku od towarów i usług były zaś wyższe o 34 proc. W I połowie 2018 r. odnotowano także 30 proc. wzrost kwoty wyegzekwowanych zaległości podatkowych. Spadły natomiast, aż o 51,5 proc. kwoty egzekwowanego podatku akcyzowego. NIK uważa, że stało się tak za sprawą nieprawidłowości w III urzędzie skarbowym w Szczecinie, obsługującym tzw. należności scentralizowane dla całego kraju.
Wciąż nie wiadomo
Wielomiesięczne prace nad określeniem charakteru Brexitu były w istocie biciem piany. Nadal nie wiadomo bowiem, czy będzie to Brexit twardy, czy mięki. Rozmowy o tym mają trwać kolejny rok. Eksperci przewidują, że w wypadku twardego Brexitu straty Wielkiej Brytanii z tytułu eksportu towarów do Unii Europejskiej wyniosą ponad 20 miliardów euro w 2021 r., ale w kolejnych latach będą się lekko zmniejszać.

What's your reaction?

Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0

You may also like

Comments are closed.

More in:Gospodarka