Gospodarka

Gospodarka 48 godzin

Obniżka stóp w USA
Stopy procentowe w USA obniżono o 0,5 pkt. proc. Była to reakcja Rezerwy Federalnej na epidemię koronawirusa. „Choć fundamenty gospodarki są silne, to obniżamy stopy procentowe. Koronawirus stanowi ewoluujące ryzyko dla działalności gospodarczej” – podano w komunikacie. Obecnie stopy procentowe Fed wynoszą 1-1,25 proc. Natomiast siódemka najbogatszych państw (grupa G7 obejmująca Francję, Japonię, Kanadę, Niemcy, Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię i Włochy) obradowała na telekonferencji. Ustalono tam, że kraje zastosują impuls fiskalny, żeby złagodzić gospodarczy wpływ epidemii koronawirusa oraz w celu wsparcia gospodarki światowej. Jednak nie określono, jaki konkretnie impulsy będą stosowane.
Groźne ukłucia
Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Polsce co roku dochodzi do 37 tys. zranień związanych z używaniem sprzętu medycznego przez pracowników ochrony zdrowia. Konsekwencją zranień i ukłuć są potencjalne choroby zakaźne, ale także absencja w pracy. Tym samym zagrażają one nie tylko zdrowiu i życiu, ale również wpływają niekorzystnie na funkcjonowanie wielu podmiotów. Tymczasem w Polsce brak ujednoliconych standardów postępowania wobec zranień i zakłuć, co przyczynia się do bagatelizowania problemu. W poprzednim roku powstał raport z ogólnopolskiego badania, który ukazał, że aż 40 proc. personelu pielęgniarskiego nie zgłasza incydentu dotyczącego zranienia lub zakłucia, a blisko 70 proc. podczas swojej pracy zraniło się nawet 5 razy. „Od 2013 roku obowiązuje Dyrektywa Rady 2010/32/EU, za której implementację odpowiada Ministerstwo Zdrowia. Nakłada ona na dyrekcje placówek ochrony zdrowia obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznego kontaktu z ostrymi narzędziami. Wyroby medyczne służące do cięcia, czy kłucia powinny być wyposażone w zabezpieczenia chroniące przed zranieniem, a pracownicy muszą odbywać regularne szkolenia z ich bezpiecznego użytkowania. Powinniśmy zmienić wiele, aby polepszyć warunki pracy personelu pielęgniarskiego” – mówi Paweł Witt, prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki. To ważne zwłaszcza w czasie epidemii koronawirusa. Dlatego Izabela Kucharska, zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego, dodaje: „Uszczelnienie systemu nadzoru nad zranieniami i zakłuciami, zwłaszcza w szpitalach, istotnie wpłynie na poprawę sytuacji epidemiologicznej”.
Bez ceł i podatków
Około jedna piąta sprzedawanych i kupowanych towarów na świecie krąży pomiędzy krajami nielegalnie. W ten sposób firmy unikają podatków, uiszczania opłat celnych, oraz piorą pieniądze pochodzące z działalności przestępczej. Polska też ma z tym problem, bo ów szary obrót to około 19 proc. polskiego handlu.

What's your reaction?

Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0

You may also like

Comments are closed.

More in:Gospodarka