Świat

Lokalna społeczność staje się twierdzą w walce z epidemią w Chinach

Przewodniczący Chin Xi Jinping podkreślił niedawno podczas inspekcji działań na rzecz zapobiegania i kontroli epidemii w Pekinie, że lokalna społeczność jest na pierwszym froncie wspólnego zapobiegania i kontroli epidemii. Jest to też najskuteczniejsza linia obrony w zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby – stwierdził. Cały kraj musi w pełni wykorzystać to działanie, aby móc wszystkie społeczności lokalne stały się silną twierdzą w tej walce – podkreślił przywódca Chin.

Słowa Xi wyjaśniają wyjątkową rolę lokalnych społeczności w zapobieganiu i kontroli epidemii oraz zarządzaniu społecznym w Chinach. Przewodniczący wysunął wyższe wymagania w zakresie wzmocnienia działań ze strony lokalnej społeczności, co wskazało cel i kierunek w promocji zapobiegania oraz kontroli epidemii.
Lokalna społeczność jest podstawową jednostką zarządzania społeczeństwem w Chinach, jest „ostatnią punktem” dla partii rządzącej i rządu chińskiego, aby skontaktować się z obywatelami i służyć im. Wynika to z tego, że lokalna społeczność najlepiej zna sytuację każdego gospodarstwa domowego. Po wybuchu epidemii, utrzymanie linii obrony lokalnej społeczności niewątpliwie może skutecznie przeciąć kanały rozprzestrzeniania się choroby.
Ludzie zauważyli, że po wybuchu epidemii, Stały Komitet Biura Politycznego Komunistycznej Partii Chin podjął decyzję w sprawie zapobiegania i kontroli na szczeblu podstawowym. Narodowy Resort Zdrowia wydał „Obwieszczenie w sprawie wzmocnienia zapobiegania i kontroli w lokalnych społecznościach”. Poszczególne rejony również szczegółowo określały środki pracy w lokalnych społecznościach zgodnie z konkretnymi warunkami. Wiele dzielnic stosuje różne metody upowszechniania wiedzy o zapobieganiu epidemiom, mierzy temperaturę mieszkańców, prowadzi rejestrację osób wchodząych i wychodząch, oraz zapewnia usługi zarządzania dla osób poddanych kwarantannie.
Po wybuchu epidemii w Chinach prawie 4 miliony pracowników lokalnych w miastach i na wsiach wykonuje prace zapobiegania epidemii w 650 tysiącach lokalnych społecznościach. Średnio każda lokalna społeczność ma 6 pracowników społecznych, a każdy pracownik służy 350 mieszkańcom. Ich praca jest bardzo ciężka.
Obecnie działania mające na celu zapobieganie epidemiom i ich kontrola są wciąż wdrażane. W tym kluczowym momencie wskazówka Xi Jinpinga wprowadziła siłę napędową, co wzmocni wiarę i determinację pracowników lokalnych społeczności.
Aby lokalna społeczność naprawdę stała się silną twierdzą, kluczem jest „zapobieganie wprowadzenia patogenów z zewnętrzu w celu nie doprowadzenia do rozprzestrzeniania się wirusu na osiedlu” oraz wzmocnienie wdrażania różnych środków kontroli w lokalnej społeczności.
Obecnie w mieście Wuhan w prowincji Hubei prowadzona jest kompleksowa codzienna kontrola przy udziale 30 tysięcy osób i urzędników na terenie lokalnych społeczności.
W Pekinie jest podobna sytuacja, około 50 tysięcy kadrowców urzędów i przedsiębiorstw państwowych dołączyło do pracy na terenie lokalnych społeczności. Z danych statystycznych wynika, że we wtorek potwierdzono 377 nowych przypadków zachorowań w całym kraju z wyjątkiem Hubei, co wskazuje na spadek po raz ósmy z rzędu. Liczba nowych podejrzanych przypadków w Wuhan spadła z 2071 w szczytowym dniu 5 lutego do 961 w dniu 10 lutego. Istotną rolę odgrywa tu niewątpliwie wzmocnienie przez Chiny prewencji i kontroli na terenie lokalnych społeczności.
Należy zauważyć, że przyjmując ścisłe środki zapobiegania i kontroli epidemii, chińskie lokalne społeczności miejskie i wiejskie przyjęły szereg środków w celu zaopatrzenia mieszkańców w niezbędne artykuły.
Ta epidemia jest dużym sprawdzianem zdolności i poziomu administracyjnego chińskich pracowników lokalnych społeczności, a także okazją do wzmocnienia konstrukcji systemów zarządzania na terenie lokalnych społeczności.

What's your reaction?

Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0

You may also like

Comments are closed.

More in:Świat