Polska

Solidarność z Komunistyczną Partią Polski

W przededniu wznowienia procesu sądowego przeciwko KPP i redakcji jej pisma „Brzask” komuniści z kilkunastu krajów zorganizowali solidarnościowe zgromadzenia przed polskimi placówkami dyplomatycznymi.

Na demonstrację w Atenach przybył europoseł Lefteris Nikolaou-Alavanos, w otoczeniu delegacji Komunistycznej Partii Grecji wraz z młodzieżówką. W Belgii z ust sekretarza politycznego Komunistycznej Partii Belgii Juliena-Hannotte’a Morais padły mocne słowa sprzeciwu zarówno wobec wznowienia procesu, jak i wobec całego procederu przepisywania historii i zohydzania okresu PRL. W sąsiedniej Holandii członkowie Nowej Komunistycznej Partii Holandii protestowali pod hasłem „Walka ludzi pracy o lepszą przyszłość nie jest przestępstwem!”.

Atak na polskich komunistów w szerszym kontekście usytuowali działacze hiszpańscy, przypominając o ahistorycznej rezolucji Parlamentu Europejskiego stawiającej na równi komunizm i faszyzm. – Nie można zabronić walki o pokój, międzynarodową przyjaźń, prawa kobiet i postęp społeczny – mówił z kolei na pikiecie w Wiedniu lider Partii Pracy Austrii Tibor Zenker.

We Francji, gdzie walki klasowe toczą się w ostatnich miesiącach ze szczególnym natężeniem, pikiety solidarnościowe odbyły się zarówno przed ambasadą RP w Paryżu, jak i przed polskim konsulatem w Nicei. Podobnie włoscy komuniści przyszli ze słowami solidarności i wsparcia dla polskich towarzyszy zarówno przed ambasadę w stolicy kraju, jak i pod konsulat w Ankonie. Antykapitaliści gotowi protestować przeciwko działaniom wymierzonym w KPP znaleźli się nawet w tak odległych krajach, jak Meksyk, Chile i Filipiny (w dwóch ostatnich krajach polscy dyplomaci otrzymali listy protestacyjne).

Solidarność wyrazili również działacze z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, których sytuacja jest niewiele lepsza, niż w przypadku polskich antykapitalistów. – Domagamy się, aby nie podejmowano żadnych innych środków, takich jak zakaz symboliki lub niszczenie pomników, wspierane przez polski rząd – napisali w oświadczeniu komuniści z serbskiej NKPJ.
.

What's your reaction?

Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0

You may also like

Życzenia od nas

Korona wirus sprawił, że te święta spędzimy w aresztach domowych. W gronie jedynie najbliższej rodziny. Dodatkowo, jakby na złość ...

Comments are closed.

More in:Polska