jacek jaśkowiak

Konserwatywna Polska? To mit

Prezydentura Jacka Jaśkowiaka – czyli jaka? To prezydentura opowiadająca się za Polską nowoczesną i europejską, silnie związaną z UE,…