libacja

Polscy radni mocno zabalowali

Całe Torgau, niemiecki partner polskiego Strzegomia już wie co najmniej dwie rzeczy: że polscy przedstawiciele władz samorządowych…