Mirosław Strzyżewski

„Romantyczność” a intelekt

Choć Maria Janion ogłosiła w 1989 roku „koniec paradygmatu romantycznego” w Polsce, ani poezja, ani myśl romantyczna,…