rocznica

Starałem się włączyć w nadchodzące obchody…

i stąd zawczasu rozpocząłem współpracę z „Dziennikiem Trybuna”, co zaowocowało właśnie setnym tekstem, tym razem z okazji /…

O Józefie prawie świętym

9 stycznia mija 5 lat od śmierci Józefa Oleksego. Józefa lubili, choć byli i tacy, którzy za plecami nie żałowali…