Wang Xiaboo

Pożądanie w chińskiej fabryce

„To książka o pożądaniu” – tak brzmi pierwsze zdanie kilkuzdaniowego, lakonicznego wstępu, jakim poprzedził swoją powieść Wang…