ZTM

Księga wyjścia (39)

Ballada o zimnym Kole. Mam nadzieję, że konduktorowi nie będzie się chciało sprawdzać biletu – pomyślałem gdy wreszcie podjechał…